keepall

Skolkalenderprogrammet skulle samla data

Skolkalenderprogrammet skulle samla data

North Carolina public school kalender fastställdes för ekonomiska och politiska överväganden, inte av akademiska skäl. Det är dags Gå Ner I Vikt Snabbt Piller att prova en mer förnuftig inställning. Handelsdepartementet för att studera de akademiska effekterna och påverkan på resor och turism efter tre år och rapportera om resultaten till lagstiftaren.

År 2004 antog staten en lag som fastställer skolårets öppnings- och slutdatum ungefär den 26 augusti och 11 juni beroende på helgdagar. En viss flexibilitet var tillåten, främst för skolor som drivs på året runt scheman.

Detta var som svar på en trend som såg några skoldistrikt som startade sina skolår tidigare och tidigare. De gjorde det av akademiska skäl. Började tidigare tillåta dem att slutföra sin höstterminal före julhelgen. Och förkortning av sommaruppehållet var tänkt att hjälpa barn att behålla mer av det de lärde sig under året.

Men stark motstånd uppstod. En välorganiserad och effektiv föräldragrupp som heter Save Our Summers lobbied för en längre paus. Det var allierat med rese- och turistbranschen, som var oroad över förlusten av familjesemestern och svårigheten att hyra gymnasieelever för sommararbete.

Det var störande för att akademiska överväganden skulle komma först och att lokalt valda skolföreningar borde fatta sådana beslut.

En tredje fråga fick mindre Gå Ner I Vikt Snabbt Piller uppmärksamhet: Finns det tillräckligt med hårda data för att bestämma förhållandet mellan sommaravbrott och akademisk prestation och den ekonomiska inverkan på semestersamhällen? Förmodligen inte, och det spelade ingen roll för lagstiftaren vid den tiden.

House Bill 389, som nu väntar på åtgärder i en senatskommitté, syftar till att generera den information som saknades 2004. Kommer eleverna tillbaka till skolan med mer kunskap om deras sommaravbrott förkortas till åtta veckor istället för 10? Och exakt hur mycket ekonomisk skada kommer kustområdenna att lida om familjer måste pressa sina strandresor till åtta veckor istället för 10? Hur många sommarjobb kommer att gå ofyllda?

Med mer information till hands kan skolstyrelser och lagstiftare fatta bättre beslut om att ställa in kalendrar.

Vi hoppas att lagstiftare inte skulle insistera på en längre sommaravbrott om de lär sig att eleverna tar betydligt mer tid att komma ikapp i september, och särskilt om den ekonomiska fördelen är liten. Erfarenheten kan visa olika resultat i olika samhällen mer anledning att tillåta lokala beslut.

Skolsystemen som nämns i denna proposition som inkluderar Duplin, Greene, Martin, Northampton, Washington Viktminskning Tabletter och Wilson län i östra North Carolina aren krävs för att delta i det treåriga forskningsprojektet. Men det låter som en bra idé, särskilt för skolor där eleverna tenderar att kämpa och är väl tjänat av en lång sommaruppehåll.

Barn bör ha ledig tid på sommaren, oavsett om de är familjesemester, kyrkor läger, går hemma eller poolen eller, för tonåringar, sommarjobb. Men de behöver inte regressa akademiskt. Att hitta rätt balans är viktigt, och det krävs information för att bestämma vad det är.